Ελληνική αρχική σελίδα » ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις καλύτερες δυνατές υποδομές για την εκπαίδευση και την καλλιέργειά τους, αλλά και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ευρύτερων κοινωνικών πολιτικών σχετικά με την αγγλομάθεια και τον πολιτισμό, έχει εγκαινιάσει μία σειρά εργαστηρίων και κέντρων έρευνας που παράγουν έργο τόσο στο χώρο της ξενόγλωσσης (αυτό)εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της διαπολιτισμικής έρευνας. Οι υποδομές αυτές φέρνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΑΓΦ κοντά στις σχετικές τεχνολογίες και τα δίκτυα διασύνδεσης πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, όπως αυτά διαμορφώνονται και εξελίσσονται συνεχώς σε έναν ανταγωνιστικό και ενεργό κόσμο. Οι φοιτητές/τριές μας καλούνται να εξοικειωθούν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να εξερευνήσουν τις πάμπολλες εφαρμογές τους τόσο για την προσωπική τους μάθηση όσο και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.