Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS PLUS

Kινητικότητα Erasmus, Διμερείς Συμφωνίες

Οι δραστηριότητες κινητικότητας του προγράμματος Δια βίου Μάθηση/Erasmus στηρίζονται στη σύναψη διμερών συμφωνιών Εrasmus μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών  και των άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Oι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν μέσω του ακαδημαϊκού δικτύου Έρασμος, παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για περισσότερες πληροφορίες. http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

Προκήρυξη για το πρόγραμμα Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων:   

Παρασκευή 26, Μαρτίου  2021

Η αίτηση σας θα αποσταλεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον/ην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του κάθε Ιδρύματος Υποδοχής ξεχωριστά 

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της Ελβετίας (τύπου ΕRASMUS):

Institut des sciences du langage του πανεπιστημίου Neuchâtel, Ελβετίας, (μαθήματα στην Αγγλική Γλώσσα) http://www.unine.ch/islc/home.html (Ακαδ. Υπεύθυνη: Έλλη Υφαντίδου), 2 θέσεις

Δήλωση Ενδιαφέροντος 

Tμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων - Προγράμματα ERASMUS+ 

Erasmus Plus- Studying Abroad

Erasmus Plus