Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πέρα από το υλικό του προγράμματος διδασκαλίας, τα μέλη του ΤΑΓΦ έχουν εκπονήσει μία σειρά ερευνητικών έργων, κάποια ολοκληρωμένα ήδη και κάποια τρέχοντα, κυρίως στο χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, τα οποία σκοπό έχουν τη διάχυση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης και τεχνογνωσίας που παράγει το Τμήμα στην ευρύτερη κοινωνία, για την όλο και καλύτερη προσέγγιση των ξένων γλωσσών και του πολιτισμού. Τα έργα αυτά φέρνουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πολύτιμα κονδύλια, εκπαιδεύουν άτομα σε περιζήτητες δεξιότητες και προσφέρουν εργασία σε μεγάλο αριθμό ατόμων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν μία ευρύτατα ωφέλιμη διασύνδεση κοινωνίας και πανεπιστημίου.

 

ΝΕΟ: Νέος Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. για Επιστημονικούς/ές Υπευθύνους εδώ.