Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ΕΕ με ενδιαφέρονται που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το ΤΑΓΦ, αναλύονται λεπτομερώς στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του/της ΕΕ, θα πρέπει να κάνει αίτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εκθέτοντας τη φύση και τη μεθοδολογία της προτεινόμενης έρευνάς του/της (συμπεριλαμβανομένου και του πως συνάδει με το ΤΑΓΦ), καθώς και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Πρόσφατοι/ες ερευνητές/τριες που απέκτησαν την ιδιότητα του ΕΕ του ΤΑΓΦ είναι οι εξής:

Δρ. Αθανάσιος Δημάκης (2018)

ΒΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΑ University of London, Goldsmiths College. PhD Παν. Αθηνών. Ειδίκευση στη Σύγχρονη Βρετανική Λογοτεχνία (Iris Murdoch).

Δρ. Laura Martinez Garcia (2018)

Λέκτορας, Universidad de Oviedo, Ισπανία. Ειδίκευση σε Σπουδές Φύλου, Πρώιμη Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ιβηρική και Αγγλική Λογοτεχνία, Κινηματογράφος και Θέατρο, Πολιτισμικές Σπουδές.

Δρ. Αργυρός Πρωτόπαππας (2010)

ΒΑ Παν. Αθηνών, ΜΑ University of Southampton, PhD Παν. Αθηνών. Ρομαντιστής ειδικευμένος στο έργο του P. B. Shelley.