Ελληνική αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ΤΑΓΦ είναι από τα πολυπληθέστερα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και το μεγαλύτερο ξενόγλωσσο, με ικανό αριθμό τόσο διδακτικού όσο και διοικητικού-τεχνικού προσωπικού, έτσι ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εξειδίκευση και βοήθεια στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και να παράγει ένα ευρέος φάσματος επιστημονικό και πολιτισμικό έργο προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας. Στο ΤΑΓΦ μπορούν επίσης να διδάξουν Επισκέπτες/τριες Καθηγητές/τριες, την ενσωμάτωση των οποίων διέπει ο σχετικός κανονισμός του Πανεπιστημίου.