Ελληνική αρχική σελίδα » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ΤΑΓΦ προσφέρει ένα ευρύτατο, απαιτητικό και συνεχώς ανανεούμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), που καλύπτει τόσο τα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας—ιδιαίτερα δε της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας—όσο και τα πεδία της Λογοτεχνίας των αγγλοφώνων λαών, της Συγγραφικής και της μελέτης του Πολιτισμού, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, πέρα από τις βραβευμένες και καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας μας, είναι και η συμπερίληψη στο υποχρεωτικό σκέλος του προγράμματος μίας σειράς μαθημάτων στα ελληνικά από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν έτσι να αποκτήσουν μία ελάσσονα εξειδίκευση (πέρα από τη μείζονα της Αγγλικής Φιλολογίας) σε κάποιο πεδίο--Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Διδακτική, Ελληνική Φιλολογία--που τους/τις ενδιαφέρει, αποκτώντας ένα πολύτιμο προβάδισμα όσον αφορά και στα εργασιακά προσόντα, και στο εύρος επιλογών τους για μεταπτυχιακές σπουδές.