Ελληνική αρχική σελίδα » ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, το ΤΑΓΦ προσβλέπει στη διάδοση της αγγλικής γλώσσας και των αγγλοφώνων πολιτισμών στον ελλαδικό χώρο. Τα μέλη ΔΕΠ, συχνά και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού προβάλλουν επίκαιρους διεπιστημονικούς προβληματισμούς και πεδία αιχμής στον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.