Ελληνική αρχική σελίδα » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ξεκίνησε το 2003 και οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ισότιμου με τον τίτλο σπουδών ΜA (Master of Arts) στα εξής επιστημονικά πεδία: Γλωσσολογία και Μετάφραση, Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Μετάφραση και Πολιτισμός.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΑΓΦ περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

Tο πρόγραμμα Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός υποστηρίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού και προσφέρει κάθε φορά μία από τις εξής ειδικεύσεις: Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη ΛογοτεχνίαΑγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου και 20ου αιώνα και Αγγλόφωνο Θέατρο από την Αναγέννηση μέχρι Σήμερα. Τη διετία 2021-23 το πρόγραμμα  Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός προσφέρει την ειδίκευση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου και 20ου αιώνα με επικέντρωση στη θεματική "Αναπαραστάσεις του Περιθωρίου".

Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στο πρόγραμμα ανατρέξτε εδώ.

Το πρόγραμμα Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφρασητο οποίο ξεκίνησε το 2018 και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές και Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία, οι οποίες προσφέρονται εναλλάξ από τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον Οδηγό Σπουδών της κάθε ειδίκευσης.

Το Διατμηματικό ΠΜΣ Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική ξεκίνησε το 2020 με συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (το επισπεύδον Τμήμα) και του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το https://translate.enl.uoa.gr/

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως το 2017-18 το Τμήμα συμμετείχε στο Διατμηματικό ΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία.

Παλαιότερα, το Τμήμα λειτούργησε Διατμηματικό ΠΜΣ στη Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές.Για να κατεβάσετε τον ΝΕΟ Οδηγό Διδακτορικών Σπουδών πατήστε εδώ