Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ » Αρχείο Έργων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

Από το 2002 κυρίως και έπειτα το ΤΑΓΦ έχει εκπονήσει σειρά ερευνητικών έργων, είτε στα πλαίσια του Τμήματος είτε σε διατμηματική/διαπανεπιστημιακή συνεργασία, τα οποία ολοκλήρωσαν έναν ή και περισσότερους κύκλους αλλά τώρα παραμένουν ανενεργά. Παρόλα αυτά, οι τεχνολογικές υποδομές, η πείρα και τα ευρήματα που προήλθαν από αυτά τα προγράμματα και αφορούν στο ΤΑΓΦ αποτελούν πολύτιμο όφελος και παραμένουν δυνητικά διαθέσιμα για ανάλογες μελλοντικές δράσεις.