Ελληνική αρχική σελίδα » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ » Έργα σε Εξέλιξη

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα προγράμματα που επί του παρόντος είναι ενεργοποιημένα στο ΤΑΓΦ είναι δύο: οι «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ) και η «Πολιτική ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο: Η εκμάθηση της αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία» (ΠΕΑΠ). Και τα δύο αφορούν στη βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των Ελλήνων/ίδων.