Ελληνική αρχική σελίδα » ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Συνέδρια » “Choice and Difference in Translation”: Διεθνές Συνέδριο

“ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ”: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

3-6 Δεκεμβρίου 2003
Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνη Διοργάνωσης: Καθηγήτρια κ. Μαρία Σιδηροπούλου

Η κάθε μορφή λόγου υπακούει στα πολιτισμικά δεδομένα και τις κειμενικές συμβάσεις που ισχύουν για μια συγκεκριμένη γλώσσα και, επομένως, διαφέρει από άλλες μορφές λόγου, ως προς τον τρόπο που δομείται. Η μεταφραστική πρακτική τείνει να αντικατοπτρίζει αυτού του είδους τις διαφοροποιήσεις και τις ιδεολογικές θέσεις που εγγράφονται στο λόγο, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι καταγράφει τις διαπολιτισμικές διαφορές με τρόπο απτό. Σκοπός αυτού του διεθνούς συνεδρίου ήταν να δείξει είδη των γλωσσικών αλλαγών μέσω των οποίων καταγράφεται στα μεταφρασμένα κείμενα η αλληλεπίδραση  μεταξύ των τάσεων της παγκοσμιοποίησης και των τοπικών ταυτοτήτων, καθώς και τις όποιες επιπτώσεις τους στην διατήρηση και ανάπτυξη μιας γλωσσικής ταυτότητας. Το συνέδριο είχε στόχο να επικεντρώσει το ευρύτερο ενδιαφέρον στα εξής προβλήματα:

  • ποια στοιχεία ενός κειμένου θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δομικά στοιχεία μιας γλωσσικής ταυτότητας, στα πλαίσια της επαγγελματικής μετάφρασης, με βάση τις σχετικές έρευνες στο χώρο της πραγματολογίας, της σημειολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας, της ανάλυσης λόγου, της λογοτεχνικής κριτικής, της διδασκαλίας και μάθησης γλωσσών, της έρευνας σωμάτων με ηλεκτρονικά μέσα και της επικέντρωσης στον μεταφραστή ως άτομο
  • ποιες συνθήκες και παιδαγωγικές πρακτικές είναι δυνατόν να βοηθήσουν τη διαπολιτισμική αυτή οπτική και, κατ’ επέκταση, τη βαθύτερη αντίληψη της πολιτισμικής μας ταυτότητας
  • πώς μπορεί να προαχθεί η διαπολιτισμική κατανόηση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του σήμερα μέσω της συνειδητοποίησης της διαφοράς που εγγράφει η μεταφραστική πρακτική.

Οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν έθεσαν καίρια ερωτήματα σε θέματα γλωσσολογικά και διεπιστημονικά αναφορικά με τη μετάφραση, και ιδιαίτερα στους παρακάτω τομείς της: μεταφρασμένη ειδησιογραφία και Μ.Μ.Ε., θέματα γλωσσικής ποικιλίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφραστικές πρακτικές στον  επιστημονικό λόγο, στη λογοτεχνία, και στη διαφήμιση.

Προσκεκλημένοι ομιλητές: Mona Baker (University of Manchester, UK), Danielle Gilles (Université Lumière Lyon 2, France), Christina Schӓffner (University of Birmingham, UK), Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain).

Επιλεγμένες εργασίες του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε δύο τόμους: (a) Ιdentity and Difference: Translation Shaping Culture. Maria Sidiropoulou (ed). 2005. Bern: Peter Lang, and (b) Choice and Difference in Translation – The Specifics of Transfer. Sidiropoulou Maria and Anastasia Papaconstantinou (eds). 2004. Athens: The National and Kapodistrian University of Athens.