Ελληνική αρχική σελίδα » ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Συνέδρια » «(Ανα)Δομώντας τον πόνο και τη χαρά στη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό: 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αγγλικών Σπουδών (HASE)

«(ΑΝΑ)ΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αγγλικών Σπουδών (HASE)

20-23 Οκτωβρίου 2005
Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνη Διοργάνωσης: Καθηγήτρια κ. Χρυσούλα Λασκαράτου

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο της ΗΑSE επικεντρώθηκε στην ειδική θεματική του «πόνου» και της «χαράς», τα οποία έχουν διερευνηθεί ως εμπειρίες που έχουν βιολογικές, ψυχολογικές, προσωπικές, δημόσιες, εννοιολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Με στόχο να εξετάσουν πώς αυτά τα πολυδιάστατα και υποκειμενικά πεδία της ανθρώπινης εμπειρίας δομούνται και περιορίζονται, οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσίασαν εργασίες στους επιστημονικούς χώρους της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και της πολιτισμικής θεωρίας μέσα από αυτόνομες ή διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών περιοχών του ίδιου ή διαφορετικών επιστημονικών χώρων. Θέτοντας ως αφετηρία το επιστημονικό δίλημμα για το αν η πραγματικότητα απλά αναπαριστάται ή (ανα)δομείται ουσιαστικά μέσα από το λόγο και τη λογοτεχνία, το συνέδριο παρουσίασε προς γόνιμη συζήτηση απόψεις σχετικά με το χειρισμό της «χαράς» και του «πόνου» και το βαθμό στον οποίο οι έννοιες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι προάγουν ή εμποδίζουν τη δημιουργικότητα.

Οι έννοιες του «πόνου» και της «χαράς» εξετάστηκαν αναφορικά με τους παρακάτω άξονες:

 • γνώση και συναίσθημα
 • δια-γλωσσικές και δια-πολιτισμικές οπτικές
 • ένστικτο έναντι παιδείας στην επιστήμη και τον πολιτισμό
 • κοινωνικοπολιτισμικά στερεότυπα
 • ισχύς και εξουσία
 • η διαμόρφωση της ταυτότητας
 • συλλογική και/ή ατομική μνήμη
 • ενσωμάτωση
 • πόνος και πόνημα
 • θρησκεία, ήθη και ηθικοί κώδικες
 • κειμενικότητα—σωματικότητα
 • εμπορευματοποίηση