Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.06.2021

Εξέταση μαθήματος «Συγκριτική και Διαχρονική Γλωσσολογία» (Ε' εξάμηνο)

ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ

Ενημερώνονται οι επί πτυχίω και ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές/τριες που επιθυμούν 
να εξεταστούν στο μάθημα «Συγκριτική και Διαχρονική Γλωσσολογία» (Ε' εξάμηνο) 
ότι η εξέτασή τους θα γίνει με απαλλακτικές εργασίες και θα πρέπει να επικοινωνήσουν 
με τον διδάσκοντα στο e-mail nlavidas@enl.uoa.gr    
 
 
O Διδάσκων 
Ν. Λαβίδας