Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.06.2021

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ - Εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί 

μέσω εργασίας την Παρασκευή 18/6, ώρα 14:00

και θα έχει συνολική διάρκεια 4 ώρες. 

 

Η διδάσκουσα

Β. Μητσικοπούλου