Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.10.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (5ο εξάμηνο)

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου.

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» θα ανοίξει από Παρασκευή 8/10 μέχρι την Τρίτη 12/10 προκειμένου να κάνετε εγγραφή σε αυτή, όσοι δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή. Στη συνέχεια η η-ταξη θα κλείσει και η πρόσβαση σε αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με κωδικό που θα δοθεί από τις διδάσκουσες στο μάθημα.

 

Οι διδάσκουσες

Ε. Καραβά, Τ. Λιόντου, Β. Μητσικοπούλου