Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.06.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ/ΔΟΑΤΑΠ Αγγλική Πεζογραφία Α’ εξαμήνου (Παρ-Ω) Αγγλική Ποίηση Γ’ εξαμήνου (Κλ-Παρ) Oscar Wilde, Αισθητισμός, και οι επιρροές τους στην Λογοτεχνική Θεωρία (επιλογής Ε΄ εξαμήνου)

Για τους επί πτυχίω/ΔΟΑΤΑΠ φοιτητές/τριες, θα εξεταστούν τα κάτωθι μαθήματα

του χειμερινού εξαμήνου, με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση στο webex και

ταυτόχρονη ανάρτηση των απαντήσεών τους στο e-class assignments:

Αγγλική Πεζογραφία Α’ εξαμήνου (Παρ-Ω)

Αγγλική Ποίηση Γ’ εξαμήνου (Κλ-Παρ)

Oscar Wilde, Αισθητισμός, και οι επιρροές τους στην Λογοτεχνική Θεωρία (Ε΄εξαμήνου)

 

Όλα τα παραπάνω θα εξεταστούν (για τους επί πτυχίω/ΔΟΑΤΑΠ  αποκλειστικά)

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου, τις ώρες 15.00-16.30 μμ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη,

στο e-class των αντίστοιχων μαθημάτων για να λάβουν σύντομα τον σύνδεσμο

στο webex, αλλά και για να εγγραφούν στην ομάδα εξέτασης (exam group) για τις εξετάσεις.

 

Ο διδάσκων

Εμμ. Αρετουλάκης