Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.07.2021

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΑΓΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ENGLISH DEPARTMENT SUMMER SCHOOL

 

 

SUMMER SCHOOL 2021 INVITATION - "The Politics of Social Distancing"

You are cordially invited to this year’s Summer School to take place online (via zoom) on Saturday 26 June 2021 featuring three presentations/workshops.

The special theme to be explored this year reflects on the impact the pandemic has had on education, the performing arts, and vulnerable communities.

The summer event is organized by the Department of American Literature and Culture, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, in collaboration with the Fulbright Foundation Greece and the Hellenic Association for American Studies (HELAAS).

Our special speakers for this year’s summer school are:

  • Sofia-Eleftheria Gonida, (Professor in Educational Psychology and Human Development, School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece).
  • Elizabeth Duclos-Orsello, (Professor in American Studies, urban studies and social/cultural history; Department of Interdisciplinary Studies, Salem State University, U.S.)
  • Savas Patsalidis, Professor Emeritus in Theatre and Performance History and Theory, School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece).

For information about the program, speaker bios and fee, please follow the link: https://www.enl.auth.gr/summerschool/2021-amlit/index.html

Deadline for registrations: June 11, 2021

Certificate of Attendance will be provided

For any inquiries, please email Dr. Zoe Detsi (detsi@enl.auth.gr) and Dr. Tatiani Rapatzikou (trapatz@enl.auth.gr).

We look forward to having you with us online in June!

Zoe Detsi and Tatiani Rapatzikou
School of English, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑ: «Η πολιτική της κοινωνικής αποστασιοποίησης»

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας στο φετινό διαδικτυακό θερινό σχολείο που θα πραγματοποιηθεί (μέσω της πλατφόρμας zoom) το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.

Η θεματική που διερευνά το πρόγραμμα του θερινού σχολείου φέτος εστιάζει στην επίδραση της πανδημίας στην εκπαίδευση, θέατρο, και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Υπεύθυνο για την οργάνωση του Θερινού Σχολείου είναι ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright ‘Ελλαδος και την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (HELAAS).

Oι συμμετέχουσες/οντες ομιλήτριες/ές είναι:

  • Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα, Καθηγήτρια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
  • Elizabeth Duclos-Orsello, Καθηγήτρια στις Αμερικανικές Σπουδές, Αστικές Σπουδές, Κοινωνική/Πολιτισμική Ιστορία, Τμήμα Διεπιστημονικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Salem, Η.Π.Α
  • Σάββας Πατσαλίδης, Oμότιμος Καθηγητής στο Θέατρο και Παραστατική Ιστορία και Θεωρία, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βιογραφικά ομιλητριών/των και fee, ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://www.enl.auth.gr/summerschool/2021-amlit/index.html  

Ημερομηνία εγγραφής στο διαδικτυακό θερινό πρόγραμμα: 11 Ιουνίου 2021

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης / Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα

Θα χαρούμε να σας έχουμε διαδικτυακά κοντά μας,

Ζωή Δέτση (Καθηγήτρια ΑΠΘ, detsi@enl.auth.gr ) και Τατιανή Ραπατζίκου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, trapatz@enl.auth.gr )