Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.05.2021

31 May 2021, 5.00-7.00_ Audiovisual Translation & Accessibility SEMINARS, *THE META-FRASEIS LABORATORY*

Σεμινάριο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

You are invited to an open seminar on Audiovisual Translation & Accessibility organised 
as part of a short series of seminars entitled "Crossroads in Translation and Interpreting:
from Crisis Translation to AVT and accessibility".
Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτομενο αρχείο με τον σύνδεσμο παρακολούθησης του σεμιναρίου,
προσφορά του Εργαστηρίου ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ.

Είστε ευπρόσδεκτοι!