Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Ε.Ε.Π. Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ E-MAIL ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΛΑΧΟΣ Κοσμάς 210 727 7953  929  kvlachos@enl.uoa.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ Αναστασία 210 727 7705  902 angeorg@enl.uoa.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΓΟΓΩΝΑΣ Νικόλαος 210 727 7901  902 ngogonas@enl.uoa.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΚΟΡΔΑ Διαμαντούλα 210 727 7701  902  dkorda@enl.uoa.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ Αικατερίνη 210 727 7889  721  kkourkouli@enl.uoa.gr Αποσπασμένη από την B'βάθμια εκπαίδευση
ΡΟΘΩΝΗ Αναστασία 210 727 7907  902
anroth[at]enl.uoa[dot]gr
Αποσπασμένη από την Β'βάθμια εκπαίδευση
ΦΡΑΓΚΟΥ Ευφροσύνη 210 727 7889  721 effiefragkou@enl.uoa.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό