Ελληνική αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » Αφυπηρετήσαντα-Ομότιμα Μέλη

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ-ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΔΑΜ Αδάμ Καθηγητής
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΡΑ Αθηνά-Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Βασιλική Ομότιμη Καθηγήτρια
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ Ευφημία Καθηγήτρια
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ Χρυσούλα Ομότιμη Καθηγήτρια
ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ Σοφία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΛΥΤΡΑ Σοφία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναστασία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΣΗΦΙΑΝΟΥ Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια
ΧΟΙΔΑΣ Σπυρονικόλας Ομότιμος Καθηγητής


ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

tr class="telerik-reTableEvenRow-1">ΚΡΙΣΤ ΡόμπερτΟμότιμος Καθηγητής

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ Μάρω Καθηγήτρια
ΓΙΑΝΝΗ Μαριάνθη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Ομότιμος Καθηγητής
ΚΑΚΟΥΛΛΟΥ Άννα Ρουθ Καθηγήτρια
ΚΕΧΑΪΔΟΥ-ΧΑΒΙΑΡΑ Ελένη Ομότιμη Καθηγήτρια
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ Μαίρη Καθηγήτρια
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΩΛΣ Αλίκη Καθηγήτρια
ΠΑΝΑΓΗ Μαρία-Αφροδίτη Καθηγήτρια
ΡΑΪΖΗΣ Μάριος-Βύρων Ομότιμος Καθηγητής
ΣΑΜΣΟΝ-ΣΑΠΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος Καθηγητής
Schultz, William Καθηγητής
ΤΣΙΩΛΗΣ Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής